Friday, March 15, 2013

လူသိနည္းေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္းေလးမ်ား

ယေန႕ေခတ္တြင္ကြန္ပ်ဴတာသည္ လုပ္ငန္းသံုးေရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ လြန္စြာအသံုး၀င္လာေသာစက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳး
ျဖစ္လာသည္။ ကြန္ပ်ဴတာနက္ပတ္သက္ေသာ Hardware မ်ား Software မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သိၾကေသာ္လည္း
လူသိနည္းေသာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တခိ်ဳ႕ရွိပါသည္။
၁။ တစ္လလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ ဗုိင္းရက္စ္(Virus) ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ထြက္ရွိလွ်က္ရွိပါသည္။


၂။ ကြန္ပ်ဴတာသံုး Mouse ကို စတင္တီထြင္ခဲ့သူမွာ Doug Engelbart ျဖစ္ျပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကျဖစ္ရာ သစ္သားျဖင့္ ဖန္တီး

ခဲ့သည္။

၃။ ကမာၻပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရက္စ္ (Virus)ကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က Farooq Alvi ညီအစ္ကိုတို႕ က စတင္ တီထြင္ခ့ဲျခင္း

ျဖစ္ျပိ a boot sector virus ျဖစ္သည္။တီထြင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္းတို႕၏ သုေတသနလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္
္သည္။

၄။ သာမာန္သူတစ္ဦးသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ မ်က္ေတာင္အခါ ၂၀ ခတ္ေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ သံုးေသာအခါ တစ္မိနစ္လွ်င္

မ်က္ေတာင္ ၇ ခါသာခတ္သည္။

၅။ TYPEWRITER ဟူေသာစကားလံုးသည္Keyboard၏Rowတစ္ခုေပၚသည္ရုိက္ႏုိင္သည္အရွည္ဆံုးစာကားလံုးျဖစ္သည္။၆။ ေရဒီယုိနားဆင္သူသန္း ၅၀ ျပည္႕ရန္ ၃၈ႏွစ္ၾကာသည္။ TV အတြက္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာသည္။ သို႕ေသာ္ World Wide Web

(www) အသံုးျပဴသူ သန္း ၅၀ ျပည္႕ရန္ ၄ ႏွစ္သာၾကာသည္။

၇။ ပထမဆံုး Domain ၏ နံမည္ မွာ Symbolics.com ျဖစ္သည္။


၈။ စာစီစာရုိက္သူ တစ္ဦး၏ပံုမုန္ အလုပ္လုပ္သည္႕တစ္ရက္ အတြင္း လက္ေခ်ာင္းမ်ား ၁၂.၆ မုိင္အထိခရီးသြားသည္။


၉။ ကမၻာပထမဆံုး ကြန္ပ်ဴတာမွာ Z1 ျဖစ္ျပီ သိပၸံၸပညာရွင္ Konrad Zuse မွာ့ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ကတီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိ

ယ မ်ိဳးဆက္သစ္ Z2 ကုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ကတီထြင္ႏုိင္ခဲ့ျပီ ကမာၻပထမဦးဆံုး electro-mechnical ကြန္ပ်ဴတာအျဖစ္မွတ္တမ္း
တင္ခဲ့သည္။

၁၀။ တစ္လလွ်င္ Domain ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ထက္မနည္း Register ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။


၁၁။ ဘီလ္ဂိတ္၏ အိမ္ကို Macintosh ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့သည္။


၁၂။ IBM PC ကိုတီထြင္ခဲ့သည္႕ အင္ဂ်င္နီယာ ၁၂ ဦးအဖြဲ႕ကို The Dirty Dozen ဟုအမည္ေျပာင္းေပးထားၾကသည္။


၁၃။ ကမာၻေက်ာ္ကြန္ပ်ဴတာထုတ္လုပ္သည္႔company ၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸတစ္ခုျဖစ္သည္႕Hewlett Packard(HP)သည္ကြန္ပ်ဴတာအေျမာက္

အမ်ား ထုတ္လုပ္မူကုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ Palo Alto ျမို႕ရွိ ကားဂိုေဒါင္ တစ္ခုတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ ့
ဲ့သည္။

၁၄။ ကမာၻပထမဦးဆံုး Hard Drive မ်ားသည္ 20MB သာရွိျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ၈၀၀ကုန္က်သည္။ ယခုအခါေစ်းႏူန္း

အဆတစ္ရာက်ဆင္းျပီး သိုေလွာင္ႏုိင္စြမ္း Capacity အဆတစ္ရာမက တိုးတက္ခဲ့သည္။

၁၅။ ကြန္က်ဴတာ Mouse , Windowing GUI , Laser Printing ႏွင့္ Network card မ်ားကို ကယ္ရီးဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ

Xerox company ၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸမွာ႔တျပိဳင္နက္တည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၆။ အြန္လိုင္း exchange တစ္ခုျဖစ္သည္႕ eBay တြင္တစ္စကၠန္႕၌ ပ်မ္းမွ်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၀ တန္ဖိုး အေရာင္း

အ၀ယ္ျဖစ္လွ်က္ ရွိသည္။

၁၇။ ဆဲလ္ဖုန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ processing power သည္ကမာၻပထမဦးဆံုး လေပၚသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္႕

အာကာသယာဥ္ Apollo 11 Lunar Lander တြင္ပါ၀င္ေသာကြန္ပ်ဴတာ အားလံုး၏ Processor မ်ားထက္မ်ားစြာသာလြန္
သည္။

၁၈။ Crash Course သည္Mocrosoft Window Tutorials ၏ အျခားအမည္တမ်ိဳးျဖစ္သည္။


၁၉။ လူတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ Virus မ်ား မိမိကြန္ပ်ဴတာသို႕၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္မည္႕အႏၱရယ္ကိုစိုးရိမ္သိရွိၾက သည္။ သိုေသာ

္ ယင္း Virus မည္သို႕မည္ပံု ျပန္႕ပြားသည္ကုိ သိလွ်က္နဲ႕ေမ့ေနၾကသည္။ Virus ပါေသာ ဖိုင္ကို Download လုပ္ျခင္း
(သို႕မဟုတ္) Sharing လုပ္ျခင္း စသည္႕နည္းႏွစ္မ်ိဳး ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ System ကုိပ်က္ဆီးေစသည္။


Window ေပၚမွာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခု ( ONE WINDOW MAGIC TRICK)


အိႏၵိယမွာ ေလ့လာသူတစ္ဦး၏ ရွားရွားပါးပါး ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ မည္သည္႕ေနရာ

( Desktop , Local Disk C ,D,E , etc ....)တြင္မဆုိ Folder မ်ားဖန္တီရာတြင္ con ဟူေသာနံမည္ေပးလို႕မရ။ ယင္းသို႕
con ၏အမည္မေပးႏုိင္ျခင္း၏အေၾကာင္းကုိအရင္းကိုလဲ Microsoft Team မွာျပန္လည္ မေျဖရွင္းႏုိင္ ပဲ ေလ့လာဆဲသာ
ရွိသည္။

စာဖတ္သူတို႕ Folder တခုကို con လို႕အမည္ေပးျပီးဖန္တီးၾကည္႕ပါ။ ယင္းကဲ့သို႕ အမည္ေပးလို႕ မရႏုိင္ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ

မည္ျဖစ္သည္။www.kayantimes.com/2012/10/blog-post_614.html
မွာေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

မွာစရာ႐ွိရင္​ Chat box မွတဆင္​့ မွာခဲ့ပါ